SITKOLTKTELEKOM
 
O projekcie
  Pilotaż systemu
Przepływ informacji
Zakres obsługi
Uczestnicy Transportu
     Kolejowego

Aktualności
Portal Przewozów Pasażerskich
  Wyszukiwanie połączeń Bilet na komórkę
Ulgi i promocje
Kolejowy Stacyjny System Informacyjny
Multimedialne Terminale Interaktywne
Portal Transportu Kolejowego
Portal Przewozów Towarowych
Kontakt
O projekcie

SITKol - System Informacyjny Obsługi Transportu Kolejowego, w swoich zamierzeniach, ma być spójnym systemem informacyjnej obsługi uczestników transportu kolejowego w zakresie przewozu osób, bagażu i towarów.

Zadaniem systemu SITKol jest ułatwienie przepływu informacji między firmami, urzędami i klientami kolei. SITKol będzie wielokanałową, multimedialną platformą dialogową, przeznaczoną do wielu różnych funkcji w zależności od potrzeb użytkowników.

System usprawni pozyskiwanie potrzebnych informacji, poprawi jakość obsługi pasażerów, obniży koszty komunikowania się z klientami i partnerami biznesowymi. SITKol ułatwi też dostęp do wydawanych przez poszczególne urzędy decyzji, licencji czy certyfikatów.

Dla pasażerów będzie to przede wszystkim możliwość zaplanowania podróży „od drzwi do drzwi” oraz mobilnej rezerwacji i opłaty za przejazd. W zakresie przewozów towarowych zostaną udostępnione technologie dla prezentacji ofert przewoźników oraz możliwości prezentacji przez przewoźników swoim klientom bieżącej lokalizacji przesyłek.

Podstawowym założeniem systemu jest  interoperacyjna wymiana danych wielu różnych uczestników transportu kolejowego, włączając w to ministerstwo, przewoźników, zarządców infrastruktury, firmy branży kolejowej i klientów kolei.

Projekt „Studium wykonalności Systemu Informacyjnego Obsługi Transportu Kolejowego" pod nazwą roboczą SITKol jest współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach programu TEN-T (Trans - European Networks for Transport) w zakresie badań i analiz oraz rezerwy celowej budżetu Państwa w proporcji 50/50%.

 
 
Unia LOGO logo MF © 2009 TK Telekom